madencilik sürecinin akış şeması ve ekipman açıklaması