bir taş ocağının yerleştirilmesinde dikkate alınması gereken faktörler